Về Trại Hè Quốc Tế

Trại hè ICCS là trại hè dành được tổ chức trong nước nhằm mục đích tạo một sân chơi bổ ích trong môi trường tiếng anh 24/7. Ngoài mục đích chính là rèn luyện tiếng anh, học sinh dành hầu thết thời gian để tham gia các hoạt động teambuilding, các hoạt động thể thao và dưới nước, hoạt động cắm trại và kỹ năng cá nhân.

Trại hè ICCS:

  • Nơi học sinh náo nức chờ đợi khám phá những hoạt động kỳ thú.
  • Nơi học sinh bắt đầu nhận thức và áp dụng các kỹ năng sống thiết yếu.
  • Nơi học sinh được các giáo viên ngoại quốc nhiệt tâm dẫn dắt, dạy dỗ.

Trại Tết được tổ chức ngay khi học sinh vừa kết thúc năm học kỳ 1 và được tổ chức trong thời gian 1 tuần từ ngày cúng ông Công ông Táo và kết thúc trước ngày giao thừa.

Trại Hè được tổ chức vào mỗi mùa hè ngay sau khi học sinh nghỉ học và kéo dài liên tục đến giữa tháng 7. Mỗi đợt trại hè được tổ chức trong vòng 1 tuần, và học sinh sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động nổi bật của ICCS camp trong thời gian này