UPPER IOWA UNIVERSITY

UPPER IOWA UNIVERSITY

1. Campus: Trường có 25 cơ sở đào tạo tại 7 bang ở Mỹ (Iowa, Wisconsin, Illinois, Kansas, Louisiana, Oklahoma và Arizona), 1 cơ sở tại Hongkong, 5 cơ sở tại Malaysia và 1 cơ sở tại Đà Nẵng, Việt Nam

2. Chương trình đào tạo:

 • Kế Toán
 • Cử nhân
 • Nghệ thuật tự do
 • Sinh học
 • Các ngành Khoa học
 • Nghệ thuật
 • Quản trị kinh doanh
 • Hóa học
 • Nghiên cứu Truyền thông
 • Quản lý bảo tồn
 • Tư pháp hình sự
 • Quản lý khẩn cấp và thiên tai
 • Ngôn ngữ Anh
 • Khoa học môi trường
 • Thể dục và thể thao
 • Quản lý chính
 • Khoa học
 • Pháp y
 • Thiết kế đồ họa
 • Quản lý Dịch vụ Y tế
 • Lịch sử
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Dịch vụ Nhân sinh
 • Công nghệ thông tin
 • Khoa học đời sống
 • Ngành quản lý
 • Thị trường
 • Toán học

3. Điều kiện đầu vào:

 • Chứng minh tài chính và các bằng cấp
 • Đại học: TOEFL IBT 61, TOEFL ITP 500, IELTS 5.0
 • Sau Đại học: TOEFL IBT 79, TOEFL ITP 550, IELTS 6.0

4. Chi phí:

 • ESL ~ $ 23,874/năm
 • Đại học~ $43,214
 • Sau Đại học~$22,674