UNIVERSITY OF CINCINNATI

UNIVERSITY OF CINCINNATI

1. Xếp hạng: University of Cincinnati bang Ohio được U.S News & World Report xếp trong 100 trường đại học công lập hàng đầu trong nước, và nằm trong những trường hàng đầu tại Mỹ theo Princeton Review.

2. Chương trình đào tạo: UC đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các ngành như:

 • Kinh Tế
 • Kĩ Thuật
 • Kinh Doanh
 • Âm Nhạc
 • Địa lý học
 • Chính trị học
 • Giáo dục

3. Chi phí :

 • Học phí: $26,334/năm
 • Phí ăn ở: $10,496 – $12,700/năm

4. Điều kiện đầu vào :

 • Tốt nghiệp THPT
 • TOEFL iBT 66 / IELTS 6.5
 • Học kỳ Khai giảng: tháng 1, tháng 5, tháng 8
 • Du học Mỹ trường University of Cincinnati bang Ohio có liên kết với hệ thống giáo dục tiếng Anh ELS để cung cấp chương trình đào tạo tiếng Anh cho những sinh viên quốc tế chưa đủ điều kiện về tiếng Anh