TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ HULT

TRƯỜNG QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ HULT

1. Là một tổ chức giáo dục đại học và thạc sĩ có hệ thống các trường
trên toàn cầu

2. Xếp hạng:

 • Thứ 44 trong số trường giáo dục kinh doanh tốt nhất thế giới
 • Thứ 23 trong số các trường dạy kinh doanh tốt nhất ở Mỹ

3. Campus:

 • Boston
 • London
 • Dubai
 • San Francisco
 • Thượng Hải

4. Chương trình đào tạo:

 • Chương Trình Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
 • Chương Trình Dự Bị Đại Học
 • Chương Trình Thạc Sỹ Kinh Doanh Quản Trị Quốc Tế
 • Chương Trình Thạc Sỹ Marketing Quốc Tế
 • Chương Trình Thạc Sỹ Tài Chính

5. Chi phí :

 • Học phí: Khoảng $35.700
 • Ký túc xá: $11.500 – $18.900
 • Nhà trọ: Khoảng $16.000
 • Sinh hoạt phí: $7.000
 • Sách giáo khoa: $1.100

6. Điều kiện đầu vào:

 • Tốt nghiệp PTTH GPA trên 3.0
 • TOEFL IBT 80
 • IELTS 6.0