Tiếng Anh Du Học

TIẾNG ANH DU HỌC

 • null

  Anh Ngữ Thượng Đỉnh Premier

  1. Đảm bảo kết quả IELTS 5.5 – 6.0/ TOEFL iBT 65 -79.
  2. Đảm bảo kết quả IELTS nâng cao 6.5 – 9.0/ TOEFL iBT nâng cao 80 – 120.
  3. Đảm bảo kết quả TESOL.
  4. Đảm bảo kết quả TESOL nâng cao dành cho những học viên có chứng chỉ IELTS 6.0+/ TOEFL iBT 61+.
  5. Đảm bảo kết quả CPE 70%. • null

  Nhật Ngữ Kyoto

  1. Đảm bảo kết quả JLPT cấp độ N5, N4, N3,N2.
  2. Chương trình Nhật ngữ phản xạ Kyoto. • null

  Ngoại Ngữ Thần Đồng

  1. Đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers từ 12 đến 15 khiên.
  2. Đảm bảo kết quả KET – PET 120 – 140 điểm .
  3. Đảm bảo kết quả Toefl Primary 4 sao – 3 huy hiệu.
  4. Chương trình Super Stars – Super Youth từ 1 đến 9.

 • null

  Ngoại Ngữ Flamingo

  1. Đảm bảo kết quả Starters, Movers, Flyers từ 12 đến 15 khiên.
  2. Đảm bảo kết quả KET – PET 120 – 140 điểm .
  3. Đảm bảo kết quả Toefl Primary 4 sao – 3 huy hiệu.
  4. Chương trình Super Stars – Flamingo từ 1 đến 9.