THE UNIVERSITY OF TULSA

THE UNIVERSITY OF TULSA

1. Xếp hạng:

 • Trường Đại học Tulsa đươc xếp hạng số 86 trong số tất cả các trường đại học quốc gia tính đến năm 2015 bởi U.S. News & World Report
 • Tăng 75 hạng trong 5 năm để xếp hạng 72 trong số các trường luật theo tờ U.S. News & World Report Best Graduate Schools.
 • Top 100 trường kinh doanh (Bloomberg and U. S. News)

2. Chương trình đào tạo: CSU đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các ngành như:

 • Nghệ Thuật
 • Nhân Văn Học
 • Kinh Doanh
 • Khoa Học
 • Giáo Dục
 • Kỹ Thuật
 • Luật
 • Điều Dưỡng
 • Khoa Học Sức Khỏe Ứng Dụng
 • Kế Toán
 • Hóa Học

3. Chi phí :

 • Sinh viên học chương trình tiếng Anh: 14.675 USD/năm (2.935 USD/kỳ)
 • Sinh viên học chương trình đại học:
  • Học phí mùa thu và mùa xuân* – $ 40,484
  • Phí quốc tế – $ 360
  •  Bảo hiểm y tế – $ 1,512
  • Phí Hội Sinh viên – $ 140
  • Tổng học phí và lệ phí – $ 42,496

4.Điều kiện đầu vào: Ngoài điểm trung bình trung học phổ thông hay cấp học gần nhất, trường còn chấp nhận điểm của các văn bằng/chứng chỉ thể hiện trình độ tiếng Anh sau:

 • ESL 112
 • Điểm TOEFL iBT là 79 và điểm từng phần thấp nhất là từ 15-18
 • Điểm IELTS là 6.5 hoặc cao hơn trong đó điểm từng phần là 6.0 hoặc cao hơn.
 • Điểm tiếng Anh Cambridge là 176 không có điểm từng phần nào thấp hơn 169.
 • Điểm TOEFL trên giấy là 550 hoặc cao hơn với tối thiểu là 50 trên tất cả các phần (chỉ có điểm TOEFL theo qui định của TU được chấp nhận).