INTERACTIVE COLLEGE OF TECHNOLOGY

INTERACTIVE COLLEGE OF TECHNOLOGY

1. Campus: Trường có 7 cơ sở tại 3 bang: Georgia, Kentucky và Texas
2. Chương trình đào tạo:

 • Computer Information Systems Technology
 • Office Technology
 • Sciences
 • Mathematics
 • Administrative Support
 • Business Information Management
 • Behavioral Sciences
 • Natural Sciences
 • Accounting
 • Humanities

3. Chi phí ( ước tính)

 • $340-$360/ tín chỉ
 • Ước tính theo bang:
  • Tại Georgoria và Texas~$12.432/năm
  • Tại Kentucky~$14.006/năm