Du Học USA

Mỹ là một trong những nước có hệ thống giáo dục đại học và phổ thông trung học tốt nhất trên thế giới. Nhiều loại hình trường cung cấp đa dạng các chương trình nghiên cứu học thuật lẫn dạy nghề đối với hầu hết các môn học, cấp độ và đối tượng người học.

Các trường ở Mỹ cũng cung cấp một số chương trình cấp bằng hành nghề nổi tiếng toàn cầu về Kỹ thuật, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông và Khoa học Máy tính, nơi sinh viên có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia lỗi lạc nhất trong lĩnh vực đó. Ngoài ra, bằng cấp của Mỹ được công nhận trên toàn thế giới vì chất lượng và uy tín của nó.

Điều kiện đầu vào

Bậc phổ thông Bậc Cao Đẳng/Đại Học Bậc Cao Học/Sau Đại Học
GPA 2.5/4.0 trở lên, tương đương với ĐTB 6.5

IELTS 5.0 hoặc tùy thuộc vào yêu cầu từng trường

GPA 2.5/4.0 trở lên, tương đương với ĐTB 6.5

IELTS tối thiểu 6.0

Tốt nghiệp Đại Học

IELTS 6.5 trở lên

Một số trường yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 

Chi phí du học Mỹ

Học phí Sinh hoạt phí Các loại phí khác
Bậc Trung Học: Từ 8,000 đến 20,000USD/năm

Bậc CĐ, Đại Học: Từ 10,000 – 25,000USD/năm

Sau Đại Học: Từ 15,000 – 28,000USD/năm

10,000 – 15,000USD/năm Bảo hiểm: 500 – 2,000USD/năm

Các loại phí khác: 1,000 – 3,000USD/năm