ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Thời gian: 9:00am – 10:30am 7:30pm – 9:00pm Thứ Ba ngày 29/08/2017.

Địa điểm: Văn phòng tư vấn du học ICCS 94C Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM (Phòng 315).

Hotline: (+8428) 3929 1780 – (+8428) 6274 9195.

Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bên dưới để đăng ký tham dự Hội Thảo.


captcha