ĐẠI HỌC LONG BEACH BANG CALIFORNIA

ĐẠI HỌC LONG BEACH BANG CALIFORNIA

1. Xếp hạng:

 • Hạng 4 các Trường Công Lập Hàng Đầu Bờ Tây Nước Mỹ
 • Top 5 trường Đại Học Công Lập Có Chương Trình Thạc Sĩ Tốt Nhất Bờ Tây Nước Mỹ liên tục từ năm 2005

2. Campus:

 • Northwest Campus
 • West Campus
 • Downtown Campus
 • Community Campus
 • Desert Vista Campus
 • East Campus

3. Chương trình đào tạo: chương trình học đa dạng với gần 100 chương trình cử nhân, 60 chương trình Thạc Sỹ và 3 chương trình đào tạo Tiến Sỹ ở các khối ngành như:

 • Kế toán
 • Tài chính
 • Quản trị và Nhân sự
 • Marketing
 • Địa ốc
 • Luật (kinh tế)
 • Toán và Thống kê
 • Địa lý
 • Vật lý
 • Kỹ sư Hóa học
 • Hóa – Hóa sinh
 • Kỹ sư Xây dựng
 • Kỹ sư Tin học
 • Kỹ sư Điện tử
 • Kỹ sư Cơ khí – Hàng không vũ trụ
 • Thiết kế
 • Sư phạm (Tư vấn, Quản lý, Tâm lý)
 • Truyền thông
 • Làm phim
 • Báo Chí
 • Y tá
 • Xã hội học
 • Nhân học
 • Âm nhạc
 • Nghệ thuật
 • Nghệ thuật sân khấu…

4. Chi phí :

 • Chương trình Cử nhân: học phí trung bình khoảng $19.000/ năm
 • Chương trình Thạc sỹ: học phí trung bình khoảng $20.000/năm

5. Điều kiện đầu vào:
– Chương trình Cử nhân:

 • Tốt nghiệp THPT. GPA: 3.0
 • TOELF IBT: 61
 • IELTS 6.0

– Chương trình Thạc sỹ:

 • Hoàn tất chương trình Cử Nhân
 • GPA: 2.5
 • TOEFL IBT 80
 • IELTS 7.0