ĐẠI HỌC FULL SAIL

ĐẠI HỌC FULL SAIL

1. Campus: Florida
2. Chương trình đào tạo:

 • Chương trình Đại Học: Nghệ thuật số và thiết kế
 • Chương trình Thạc Sỹ: Giải Trí và Kinh Doanh, Thiết Kế Tró Chơi

3. Chi phí ( ước tính)

 • Học phí ~ $20.700/ năm
 • Sinh hoạt phí ~ $24.200/năm

4. Điều kiện đầu vào:

 • Chương trình cử nhân:
  • Tốt nghiệp THPT
  • IELTS 6.0
  • TOEFL IBT 79
 • Chương trình sau cử nhân:
  • Tốt nghiệp Đại Học
  • IELTS 6.0
  • TOEFL IBT 79