CAO ĐẲNG TRUNG TÂM FLORIDA

CAO ĐẲNG TRUNG TÂM FLORIDA

1. Campus:

 • Ocala, FL
 • Lecanto, FL

2. Chương trình đào tạo: hệ đào tạo cao đẳng 2 năm

 • Kế toán, quảng cáo, y tế cộng đồng, kiến trúc, nghệ thuật / mỹ thuật
 • Điều dưỡng
 • Vật lý, khoa học chính trị, tâm lý học
 • Xã hội học, thống kê
 • Nghệ thuật sân khấu / kỹ kịch
 • Công nghệ thú y
 • Sinh học, kinh doanh
 • Hoá học, dạy / chăm sóc trẻ, ngành kỹ sư máy tính, nghiên cứu luật hình sự, nghệ thuật nấu ăn,…
 • Văn học sân khấu / kỹ kịch
 • Kinh tế học, sư phạm, ngành kỹ sư, tiếng Anh, công nghệ môi trường.
 • Lịch sử, dịch vụ cho con người (Human Services), khoa học nhân văn
 • Thiết kế nội thất
 • Báo chí
 • Nghiên cứu và khoa học xã hội
 • Marketing, toán học, công nghệ y khoa, ngành y
 • Chứng chỉ nghề:
 • Phòng cháy chữa cháy (Fire Science)
 • Kinh doanh
 • Sinh học

3. Chi phí ( ước tính)

 • Học phí (24 tín chỉ/năm): $10,128
 • Sách vở, sử dụng phòng Lab (1 năm): $1,300
 • Sinh hoạt phí (1 năm): $6,336
 • Bảo hiểm (1 năm): $949
 • Tổng cộng:$18,710

4. Điều kiện đầu vào:

 • Tốt nghiệp THPT
 • Không yêu cầu Tiếng Anh đầu vào