CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG WEST HILL

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG WEST HILL

1. Là trường Cao Đẳng Cộng Đồng có hệ liên kết 2 +2
2. Xếp hạng: Top 130 ĐH hàng đầu của Mỹ
3. Campus: Coalinga, California
4. Chương trình đào tạo: Có 41 chương trình học và 18 chương trình cấp chứng chỉ trong các lĩnh vực:

 • Quản trị kinh doanh
 • Hành chính tư pháp
 • Công nghệ thông tin
 • Luật
 • Tâm lý
 • Nghệ thuật
 • Sinh học
 • Giáo dục trẻ em
 • Khoa học Sức khỏe
 • Địa lý
 • Nhân văn
 • Thể chất
 • Công tác Xã hội
 • Trợ lý Y tá
 • Thư ký tòa án
 • Kỹ thuật Khoa học cho Nông nghiệp
 • Nghệ Thuật Biểu Diễn (Performing Arts)

5. Chi phí ( ước tính)

  • Học phí: $6,992.00
  • Ăn ở: $6,806.10
  • Sách vở: $1,100.00
  • Bảo hiểm Sức khỏe: $1,140.00
  • Chi phí cá nhân khác: $1,800.00

Tổng cộng khoảng: $17,838.10

6. Điều kiện đầu vào:
Không yêu cầu Tiếng Anh đầu vào, chỉ yêu cầu tốt nghiệp THPT.