CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG PIMA

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG PIMA

1. PIMA: là một trường cao đẳng cộng đồng công lập hệ 2 năm được kiểm định, cung cấp các chương trình chuyển tiếp đại học, học tiếng Anh, dạy nghề và giáo dục hướng nghiệp

2. Campus:

 • Northwest Campus
 • West Campus
 • Downtown Campus
 • Community Campus
 • Desert Vista Campus
 • East Campus

3. Chương trình đào tạo: Trường cung cấp hơn 70 chuyên ngành gồm các lĩnh vực sau:

 • Ngành Kinh doanh
 • Khoa học và Kỹ thuật
 • Công nghệ Thông tin Máy tính
 • Các nghề Liên quan tới Sức khỏe
 • Nghệ thuật, Nhân văn và Giao tiếp
 • Công nghệ Hàng không
 • Ngành Giáo dục
 • Khoa học Xã hội
 • Ngành Thương mại
 • Ngành An toàn Cộng đồng
 • Chương trình Tiếng Anh ESL (từ bậc cơ bản)

4. Chi phí: $10,560 / năm / 30 tín chỉ

5. Điều kiện đầu vào:

 • Hoàn tất chương trình phổ thông trung học
 • Yêu cầu tối thiểu bằng TOEFL iBT 61 nhưng không bắt buộc, nếu chưa có tiếng anh thì sẽ học chương trình ESL tại trường.