CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LANE

CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LANE

1. Xếp hạng: Lane là một trường cao đẳng cộng đồng năng động được công nhận cấp quốc gia và quốc tế cho sự xuất sắc. Lane là một thành viên của Liên đoàn có uy tín về đổi mới tại trường Cao đẳng Cộng đồng đại diện cho 19 trường trong những trong những Trường Cao Đẳng Cộng Đồng cải tiến nhất. Năm 2000 Lane Community College đã được lựa chọn bởi các Liên đoàn Đổi mới là một trong 12 college Vanguard ở Bắc Mỹ dựa trên hồ sơ nổi bật của trường về thành tựu và đổi mới.

2. Chương trình đào tạo: CSU đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các ngành như:

 • Công Nghệ
 • Nghệ Thuật
 • Kinh Doanh
 • Hệ Thống Thông Tin Máy Tính
 • Ngôn Ngữ Cơ Thể
 • Hệ Thống Thông Tin Máy Tính
 • Tâm Lý Giáo Dục
 • Khoa Học Xã Hội
 • Toán Học

3. Chi phí: Cao Đẳng Lane Community College có mức học phí ước tính:

 • Học phí khoảng $9000
 • Phí ăn ở $8,400
 • Phí bảo hiểm $1,200

Tổng chi phí cho 1 năm khoảng $18,600

4. Điều kiện đầu vào :

 • Du học sinh từ 17 tuổi trở lên (không yêu cầu TN THPT)
 • Không yêu cầu TOEFL hoặc IELTS (sinh viên sẽ vào chương trình tiếng Anh chuyên sâu)