Monthly Archives - Tháng Tư 2017

SUMMER CAMP- MỘT SẢN PHẨM CÓ NHIỀU LỰA CHỌN

Ngày nay, khái niệm về chương trình Du học hè đang trở nên ngày càng phổ biến bởi những lợi ích to lớn mà chương trình mang lại đã khiến cho đông đảo các bạn nhỏ cũng như quý phụ huynh dành những sự quan tâm đặc biệt cho chương trình này. Xuất phát từ chính nhu cầu của quý phụ huynh, học sinh cũng như từ những lợi ích to lớn của chương trình, Công Ty Tư Vấn [...]