Monthly Archives - Tháng Ba 2017

du-hoc-ha-lan

CÁC HỌC BỔNG DANH GIÁ TẠI HÀ LAN CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Dưới đây là tổng hợp một số học bổng của chính phủ và các trường Đại học, tổ chức tại Hà Lan dành cho sinh viên quốc tế. Netherlands Fellowship Program Chương trình học bổng NFP dành cho công dân đến từ 51 quốc gia thành viên của chương trình. NFP cấp học bổng cho các khóa học ngắn hạn, chương trình Thạc sĩ lẫn Tiến sĩ tại các trường đại học hay cơ sở đào tạo Hà Lan cho đối tượng là [...]

du-hoc-new-zealand

CÁC LOẠI HỌC BỔNG DANH GIÁ NEWZEALAND CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Thời gian gần đây, New Zealand là quốc gia rất quan tâm đẩy mạnh nhiều hoạt động xúc tiến du học ở Việt Nam. Dễ hiểu thôi, bởi vì giáo dục đã được xem như một trong 5 thế mạnh xuất khẩu của quốc gia này! Các học bổng chính phủ Các học bổng được cấp bởi chính phủ New Zealand thường có một số quy định về đặc điểm địa lý, ngành học, đôi khi có thể đòi hỏi cả [...]