Du Học Mỹ

ĐẠI HỌC BANG ARIZONA- ASU

Xếp hạng: Top 100 trường đại học xuất sắc nhất trên thế giới Các cơ sở: Temple, Glendale, Mesa, Trung tâm Phoenix Chương trình đào tạo: ASU đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các ngành như: Nghệ thuật thể hiện – trình diễn Sinh học, y tế và sức khoẻ Kinh doanh, Quản trị và Kinh tế học Truyền thông và Phương tiện Truyền thông Toán học và Máy điện toán Sư phạm – Giáo dục Ngành kỹ sư và công nghệ Khoa học Vật lý [...]