Monthly Archives - Tháng Năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT “ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID-19”

THÂN GỬI QUÝ VỊ PHỤ HUYNH VÀ HỌC VIÊN, Đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn và gây ảnh hưởng lớn đến việc học ngoại ngữ của các em Học Viên trong nhiều tháng qua. Để góp phần giúp đỡ các em vượt qua được giai đoạn khó khăn này, Hội  Học Bổng Bước Vào Thế Giới “Stepping Into The World” (SITW) đã kêu gọi một số mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ và tài trợ một khoản kinh phí cho quỹ [...]